İnsan kaynakları:

Şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması,çalışanların motivasyonunun sağlanması,Şirketimiz insan kaynaklarının yönetiminde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olma, Şirketin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma,tüm bu süreçlerde insan kaynakları yönetimimiz yenilikçilik ve yaratıcılığı desteklemektedir. Ayrıca İnsan kaynaklarımız,insana saygı ve eşitlik temel değerdir ilkesinden yola çıkarak tüm faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Kalite Yönetimi:

Şirketimiz bünyesinde ,ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim konsepti uygulanır. Tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların aktif katılımıyla sağlanır. Şirket Kalite yönetimi algısı,Müşteriler ve diğer tüm proje paydaşlarının memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edilebilinir. Faaliyetin her seviyesinde takım çalışmasını ön plana alarak proje kalitesini arttırmaya ve müşteriyi maksimum düzeyde memnun etmeye yönelinir.Şirketimiz inşaat yapım sürecinin devamlı olarak gelişimi ve kalitesi ile ilgilenir.